Katuminue thirsty and hungry of development in Opuwo town..

May 22, 2016, 1:34 pm
View Attached Photo Gallery
Ami mbina ongendo onene momuinyo hapo ongwae tjituhakara nomutongatima okukurisa otjihuro tjetu, mitanda ovazandu novakazona arikanee owete mbuturi ovanane vamuhuka ngatu ruire omekurisiro motjihuro tjetu...