Onekaku

August 29, 2013, 8:39 am


Onekaku

Onekaku omukunda gu li megongalo lya Eheke, omukunda ogwa li gwa kokolwa po komusamane Sakaria Ilonga a za pOnamulunga muuyuni wOmukwaniilwa Martin Kadhikwa. Okwa landulwa ku Silas Henok, Mutaleni  gwa Namadhila, Abiatar Kwedhi, Sakaria Matsi, Simon ya Sakaria, nonena ku Johannes Abed “Mudjego gwa Namukete.”monekaku omuna omagumbo geli 51 nuusitola uhetatu.
Johannes Abed okwa valwa momuvo 1941 ku Meme Nelago lya Kulula Nomusamane Mundjego gwa Namukete mOndjondjo. Osikola yongula okweyi tameke pOkashandja, okwa ka tsikila ishewe kOlukonda mewiliko lyaalongi yooTate Abed Thomas. Okwa ka longa koofalama dha Shaanda momuvo 1959, okwa longo ishewe koVenduka, noshowo ko Olange. Momuvo 2007 okwa ningi mwene gwOmukunda.  Okwa hokana Meme Helena Simeon noyena  omagano gaanona omulongo.