Uukelo.

August 29, 2013, 8:11 am


Uukelo.
Uukelo omukunda guli muuzilo wOkaloko, omukunda nguka ogwe ya po muuyuni womukwaniilwa Martin ga Kadhikwa omwa li ngaa omagumbo omashona ashike ogali ga shangelwa kOndjumba. Amundamba gwa Ngwedha okwali a pewa ko kOnguti yaKamushimba nokonima okwe ke mu ulika a ninge mwene gwomukuna, Uukelo edhina lya zi momithima dhaankoka. Amundamba okwa  landulwa ku Onno Amawe momuvo 1968 muuyuni wOmukwaniilwa Paulus Elifas. Tate Amawe okwali a luku Omukunda nguka ando “Oluthuwo” shoka hoka a zi okwali oontamana pokati komukadhi nomukulukadhi gwamwene gwomukunda.
Tatekulu Onno Amawe Nambahu okwa valelwa momukunda Onethika muuyuni womukwaniilwa Martin Kadhikwa Mushimba lyIipinge na Nambahu yaNangombe okwa putukile maandja Iitana ya Nekwiyu. Omapakolwa okwe ga tameke pOlukonda, okwa ka tsikila kOntananga, okwa longo kOlange, hoka ali folomana ko Kolmanskop.